Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het wereldwijd nodig om de CO2-uitstoot te reduceren. Daarom stellen veel gemeenten en (grotere) bedrijven steeds vaker de eis aan leveranciers dat zij een certificaat hebben van de CO2-prestatieladder.

Gunningsvoordeel door kijk op energieverbruik te veranderen

Deze ladder staat voor een stappenplan waarmee de CO2 uitstoot structureel gereduceerd kan worden. Zelfs wanneer je niet direct een vraag naar deze certificering krijgt, kan het lonen om binnen jouw bedrijf te zoeken naar manieren om het energieverbruik te verlagen en over te stappen op duurzame energiebronnen. 

Wil je meer weten over welke veranderingen de CO2-Prestatieladder voor jouw bedrijf met zich mee kunnen brengen? Vul dan onderstaand formulier in. 

Naam *
Naam

 De vijf niveaus van de ladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie

  • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid

  • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Waarom is informatie over klimaatverandering belangrijk?

De Rijksoverheid heeft onderstaande film gemaakt waarin zij het effect van de klimaatverandering op Nederland weergeven.