5 redenen waarom duurzaamheid in de utiliteitsbouw een goed idee is

duurzame utiliteitsbouw bespaart kosten op lange termijn

Wanneer er een opdracht wordt gegeven tot nieuwbouw, wordt er rekening gehouden met functie, kosten, terugverdientijden, locatie etc etc, maar nooit of in elk geval niet vaak met de duurzaamheid van het pand. Toch zijn er redenen genoeg te bedenken, waarom duurzaam bouwen en beheren van een utiliteitspand een (kostentechnisch) goed idee is. Maar laten we het eerst eens hebben over wat duurzaam bouwen & beheren in kan houden.

Gebruik, beheer en onderhoud

Voor het bouwen kan je denken aan cradle to cradle bouwen, dus bij het ontwerp van het pand al de levensloop van het gebouw in ogenschouw nemen, rekening houden met materialen, en de (her)bruikbaarheid hiervan. Dit zijn redelijk direct toe te wijzen kosten, waar een opdrachtgever en architect makkelijk rekening mee kan houden.

Optimaliseren van investeringen rekening houdend met exploitatiekosten

De wat bij het ontwerp vagere kosten, zijn kosten van gebruik, beheer en onderhoud. Hoeveel energie kost het om een pand te verwarmen, hoe verwarm je de in gebruik zijnde ruimtes optimaal, zonder voor leegstaande ruimtes te stoken? Hoe houd je de energiekosten van het gebruik van het pand onder controle, en is rekening gehouden met eventuele ontwikkelingen waarvan je nu al weet dat dit in de toekomst kan gaan spelen (warmtepompen, energieopslag, zonnecellen, kleine windmolens etc). En, als je het pand in gebruik hebt, hoe onderhoud je het zo, dat de gebruikers daar geen of zo min mogelijk last van hebben, en op het juiste moment (vervang je de ketel als hij kapot is, of als hij minder presteert?).

Hoe zou de wereld eruit zien, als elke opdrachtgever, bij het geven van de opdracht tot het bouwen van een utiliteitpand eisen hier over uitschrijft. En hij de uitvoerders daar ook daadwerkelijk op afrekent, zoals hij ook doet bij het te laat opleveren, budget overschrijdingen of bv gebruik van verkeerde materialen. Dit zijn gewoon extra punten waar de aannemer op let en die volgens contract moeten kloppen.

1. Toekomstige kosten

Wanneer bij de bouw van een pand ook rekening wordt gehouden met het gebruik, beheer en onderhoud hiervan, kan de eigenaar een langere termijn begroting opstellen. Hij krijgt een beter beeld van de kosten van een gebouw over vijf, tien tot vijftien jaar. Het energielabel of beter nog een passend energieadvies kan hierbij helpen, wanneer je bij de bouw van het pand deze adviezen in acht neemt. Je kunt dan al vanaf ingebruikname van het pand, de energiekosten drukken.

2. Toekomstige baten

Wanneer er nu al rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de nabije toekomst, kan ook rekening worden gehouden met b.v. mogelijkheden tot energieopwekking en –opslag en wellicht verkoop hiervan door b.v. oplaadpalen op het terrein te plaatsen, of energie door te leveren aan de wijk via een postcoderoos.

3. Voorbereiden op wijzigingen in politiek beleid

Hoewel het mondjesmaat is, richt de politiek zich steeds meer op milieubescherming door de nadruk te leggen op een goede luchtkwaliteit. Dit bereik je o.a. door de CO2 emissie te reduceren. De wet en regelgeving hiervoor wordt steeds duidelijker, en ook oude bestaande wetten worden voorzichtig meer nageleefd.

4. Omdat zorg voor het milieu belangrijk is

Je gooit geen afval op straat, je laat de kraan niet meer lopen wanneer je jouw tanden poetst, en hebt een energiezuinig label op de wasmachine. Allemaal kleine maatregelen die je neemt om de wereld een stukje beter te maken (of, als je het zo niet ziet, om net iets goedkoper uit te zijn: je krijgt geen bon voor het vervuilen van de openbare weg en het water en energieverbruik dalen, waardoor je lagere kosten hebt. Maar…als je werkt in een bedrijfspand, dan opeens gelden deze normen en waarden niet meer, en kan je zomaar inefficiënt omgaan met het energieverbruik. Het milieu is dan opeens minder belangrijk… da’s toch opvallend? Thuis het licht uitdoen als je de kamer uitgaat, om dit tijdens je werk in veelvoud weer weg te spelen….

5. Imago

Soms maakt het ook ondernemers uit dat ze in een duurzaam gebouw werken. Het kan net dat doorslaggevende element zijn tussen jouw gebouw en een soortgelijke dat geen of een stuk minder rekening houdt met haar omgeving en de toekomst.

Kortom, minder kosten, het levert wat op, je bent voorbereid op toekomstige wet- en regelgeving, omdat je jouw verantwoordelijkheid en zorgdraagt voor het milieu neemt en jouw toekomstige huurders dit mee kunnen nemen in hun overweging…. Nog even en duurzame utiliteitsbouw is de norm!

Nieuwsgierig geworden? Ik beantwoord graag jouw vragen:

Pleunie Warnink - neutral | company - www.neutralcompany.nl - pleunie@neutralcompany.nl