Met nieuwe marketing naar een betekenisvolle duurzame onderneming

 

[caption id="" align="alignright" width="274"] Duurzaam ondernemen vergt een nieuwe marketingstrategie[/caption]

neutral | company houdt zich bezig met het nieuwe ondernemen, met een grote rol voor de nieuwe marketing. De marketing van deze tijd, waarin persoonlijke relaties, duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemen de boventoon voeren.

De omgevingsfactoren, demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke factoren (voor de kenner: de DESTEP) die invloed hebben op het bedrijf en de bedrijfsvoering blijven belangrijk. Maar deze factoren hebben, naar mijn mening, een andere waardering gekregen de laatste jaren. Waar eerst de economische en politieke factoren de boventoon voerde door "de jacht" op winst en hoe de wet en regelgeving zo uit te leggen dat deze de jacht in elk geval niet te veel in de weg liepen, is dit nu anders.

Andere waardering van dezelfde factoren

Het product zelf voert niet meer de boventoon, maar de waarde die de consument aan dit product hecht. En dat overstijgt het fysieke product. Het zwaartepunt ligt nu meer (natuurlijk niet uitsluitend) op ecologische en sociaal culturele invloeden. Het productieproces, de herkomst van de grondstoffen, het welzijn van mens en / of dier, dit zijn allemaal zaken waar de bewuste consument van nu zich mee bezighoudt. De ecologische footprint die aan het product verbonden is wordt hiermee steeds belangrijker. Misschien niet op ieder moment van de dag, of bij elke aankoop, maar als procent kan je er, denk ik, beter niet op gokken dat het allemaal "wel meevalt".

En dan heb ik het alleen maar gehad over de producenten die getriggerd worden door consumenten en andere invloeden van buitenaf. Natuurlijk zijn producenten ook gewoon mensen. Zij kunnen prima zonder externe druk ook besluiten om te verduurzamen. Omdat we de wereld in bruikleen hebben, en we er zuinig mee om moeten gaan.

Drie graadmeters voor een duurzaam beleid

Omdat wij denken dat bedrijven toe zijn aan de volgende stap in het ondernemen: van "meer" naar " beter". Een betere sociaal-cultureel-ecologische strategie, gericht op het behoud van de omgeving, en de relaties met de stakeholders. Om een goed duurzaam beleid weg te zetten kan je zoveel verschillende factoren meenemen. Wil je het (in eerste instantie) controleerbaar houden, neem dan pand, personen, proces en product onder de loep.

Een belangrijke graadmeter is de winst. Een duurzaam bedrijf is een bedrijf dat winstgevend is, en haar bedrijfsvoering op zo'n manier inricht dat zij een lange termijn visie en verantwoordelijkheid heeft.

Tevredenheid en begrip (klant, medewerker etc) is ook een graadmeter. Dan heb ik het niet alleen over service, maar ook over interesse van het bedrijf in de beleefwereld van de klant, medewerker. Begrip voor afwijkende meningen, en het begrip kunnen kweken bij klanten en / of medewerkers voor een afwijkende mening van de directie. Wederzijds respect. Wat blijkt uit omgangsvormen, oprechte interesse en de bereidheid om moeite te steken in de relatie met de ander.

Naast de winst en tevredenheid is de CO2uitstoot van een bedrijf een andere belangrijke graadmeter. En dan niet alleen de uitstoot, maar ook wat het bedrijf doet om deze uitstoot te reduceren, zonder de voortgang van het bedrijf in gevaar te brengen. We streven naar een zo optimaal mogelijke balans tussen bedrijf en en milieu, winst en CO2 uitstoot. Een neutral | footprint. Daar streven we naar, daar staan we voor.

Duurzaam DNA: Identiteit & Imago

Door gebruik te maken van de nieuwe marketing strategie, gericht op de persoonlijke relatie met klanten, prospects en andere belanghebbenden verandert ook de manier waarom de omgeving naar uw bedrijf kijkt. Niet alleen verduurzaamt het bedrijf, ook de manier waarop u gezien wordt verandert. Men ziet een bewust bedrijf, waar mensen werken met oog voor winst en hart voor het milieu.

Pleunie WarninkWilt u weten of duurzaam ondernemen ook bij u past? Stuur een berichtje naar pleunie@neutralcompany.nl en ik neem contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.