MVO = (Communicatie + Creativiteit) open houding naar stakeholders

Volgens MVO Nederland is maatschappelijk ondernemen een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholdersbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Bewust duurzame afweging

Dus, een bedrijf dat beslissingen maakt en daarmee een bewuste afweging maakt tussen wat goed is voor het bedrijf en wat goed is voor haar stakeholders / de maatschappij. Dat klinkt alsof deze belangen niet gelijk zijn en of bedrijven dus keuzes moeten maken.  Een bedrijf is toch geen eiland dat zonder contact met andere partijen een product of dienst produceert? Deze tijd zijn we toch wel voorbij?

Volgens mij is verantwoord ondernemen, ondernemen waarbij de belangen van het bedrijf en haar stakeholders op een lijn komen te staan, of waarbij partijen erkennen dat hun belangen op een lijn staan. Het gaat dus niet om toegeven aan de belangen van de ene of de andere partij, maar door te communiceren uit te zoeken welke belangen op een lijn liggen en hoe je die verder kunt uitwerken.

Neem nu bijvoorbeeld de werknemers. Een belang van werknemers kan zijn dat zij voldoende scholing krijgen en zo of groeien in hun werkzaamheden, of groeien als persoon en dus als onderdeel van een team. Deze scholing moet worden betaald en dat zou dan tegen de belangen van het bedrijf zijn….echt? Laten we aannemen dat het bedrijf voldoende financiële basis heeft om iets te investeren, waarom zou zij het dan niet doen? Dan is verantwoord ondernemen nog best makkelijk.

Van probleem naar uitdaging

Maar wat als het bedrijf nog niet voldoende winst maakt om scholing te kunnen financieren? Stopt de mogelijkheid tot opleiden dan? Is het bedrijf dan opeens niet verantwoord aan het ondernemen? Of ligt de verantwoording bij de bereidheid van de directie om hier een mouw aan te passen.

In overleg met haar personeel kan de directie tot talloze oplossingen komen, en die oplossingen zelf wijzen niet eens op het verantwoordelijke van deze wijze van ondernemen. Het betrekken van het personeel (de stakeholdes) bij de uitdagingen die het bedrijf nu het hoofd biedt en ze te laten meedenken en beslissen. Dan ben je verantwoord aan het ondernemen. Daarnaast zou het zomaar kunnen dat er ook tot innovatieve ideeën en beslissingen komt, juist omdat de banden tussen de stakeholders en het bedrijf worden aangehaald.

Pleunie@neutralcompany.nl