Het verschil tussen een goed gesprek en een effectief gesprek

Ben jij ook iemand die voor zijn/haar werk veel gesprekken voert? Sta je wel een stil bij wat zo’n zakelijk gesprek met jou doet? Weet je nu meer dan voor het gesprek? Kan je in elk gesprek dat je voert overbrengen wat je bedoelt? Even een kleine disclaimer bij dit blog: ik heb het enkel over zakelijke gesprekken. Hoewel je sommige gesprekstechnieken best thuis zou kunnen gebruiken, raad ik je niet aan alle privé gesprekken zakelijk in te steken.

Twee aspecten van een effectief gesprek

Wanneer je erover nadenkt, voer je echt veel verschillende gesprekken op een dag. Om informatie op te halen, informatie te geven, feedback te geven, te onderhandelen of gewoon “simpelweg” de banden met een collega aan te halen. Als elk gesprek een ander doel heeft, hoe vlieg je dat dan eigenlijk aan? Hoe zorg je dat elk -zakelijk-gesprek nuttig is? Er zijn verschillende techniek om verschillende gesprekken in goede banen te leiden - wees gerust, ik ga ze niet opsommen hoor - en al deze technieken werken toe naar twee punten:

  • Jouw doel bereiken

  • De connectie vasthouden

Wat ik daarmee bedoel? Elk zakelijk gesprek heeft een doel. Je wilt er iets mee bereiken. Het meest duidelijke voorbeeld is misschien wel te geven in een feedbackgesprek, waarbij je gedrag van een ander dat jou hindert wilt adresseren. Hoe pak je dat aan?

Elk gesprek begint met een goede voorbereiding.

1. De juiste “omstandigheden”.
Dus een ruimte waar je rustig kunt praten, genoeg tijd om het gesprek aan te gaan en de bereidheid van de ander om met jou het gesprek aan te gaan. Dit klinkt allemaal simpel, maar het kan nogal een gedoe zijn om het te regelen. Met name de timing is belangrijk. Wanneer ga je een gesprek aan? Direct nadat je het gedrag hebt geconstateerd? Slaap je er nog een nachtje over? Mijn advies: neem wel even afstand voordat je een gesprek ingaat. Het risico dat je een gesprek vanuit jouw emotie aangaat wordt daarmee (wat) kleiner.
2. Doel van het gesprek bepalen.
Soms begin je aan een gesprek met een idee van waar je het over wilt hebben, maar merk je gedurende het gepsrek (of erger nog, NA het gesprek) dat je van dat idee bent afgestapt. Bepaal vooraf, schrijf het desnoods uit, wat je precies wilt met het gesprek. Met welke afspraken wil je het gesprek afsluiten? Wat wil je van jouw gesprekspartner? Met welke ideeën moet hij/zij weglopen.
3. Denk naast het gedrag dat je wilt bespreken ook aan alle goede dingen die deze persoon doet/betekent. Ga ervan uit (aannames zijn eigenlijk nooit goed, maar soms, tot het tegendeel bewezen is, kan je wel uitgaan van goede bedoelingen) dat de persoon waar je mee praat het beste voorheeft met jou/het bedrijf en zich niet bewust was van zijn gedrag of het effect daarvan op of voor jou.

Na de voorbereiding heb je het gesprek zelf.

In dit gesprek zoek je aansluiting met jouw gesprekspartner. Mensen willen over het algemeen enkel iets voor je doen/veranderen, als ze een connectie met je voelen. Als je volledig onverschillig tegenover de persoon staat die iets van je vraagt, is de kans kleiner dat je jouw gedrag verandert. Dus maak connectie! Ben geïnteresseerd in jouw gesprekspartner, vraag naar zijn meningen, beweegredenen, ideeën en gooi niet direct jouw “grieven” op tafel. Zo ga je van een gesprek naar een goed gesprek.

Maar…verlies nooit jouw doel uit het oog!

Wanneer je weet waarom iemand een bepaald gedrag vertoont en deze persoon door heeft wat dat gedrag met jou doet, ben je al heel ver in het gesprek. Maar vaak kan het hier nog even door de vingers glippen. Je hebt namelijk een goed gesprek samen, je voelt je er prettig bij, de ander ook en je hebt het over het gedrag dat je wilt bespreken. Maar…. spreek je ook daadwerkelijk over het gedrag dat je verandert wilt hebben? zijn er alternatieven besproken? Zijn er afspraken gemaakt die in lijn liggen met het - door jou voor jezelf opgeschreven - doel en begrijpt de ander wat jou raakt met zijn gedrag?

Pas dan is het gesprek een effectief gesprek!


Wil je ook effectieve gesprekken voeren? Neem dan contact met me op!