Betekeniseconomie, wat betekent dát nu weer??

Volgens mij is de betekeniseconomie zoiets als de lijm tussen duurzaamheid, techniek & communicatie. Het lijkt wat vergezocht... maar geef me even de tijd om het uit te leggen, ik ben erg benieuwd naar hoe jij dit ziet.

Toegepaste duurzaamheid

Onlangs was ik bij een bijeenkomst waar Kees Klomp een kleine toelichting op de betekeniseconomie gaf, waarmee hij me aan het denken zette. Het kwam neer op een uitleg van de evolutie van economie, waarbij we ooit begonnen met een producteconomie. Met meel als voorbeeldproduct kan men zeggen dat vroeger gewoon "meel" werd verkocht, in balen. Verder niets.

Daarna kwam de markteconomie, waar de klantvraag voorop kwam te staan. De klant koopt wel "meel", maar hij wil "brood". Dus werd er gereageerd op de marktvraag naar "brood" in plaats van naar "meel".
De volgende stap in de ontwikkeling van de economie, is de beleveniseconomie. Je koopt geen "broodje kroket", maar een "met de hand gesneden - dus dikke plak - bruine boterham van een ambachtelijke bakker met truffelmayonaise een een kwekkeboomkroket". Kortom, het broodje kroket is een feestje geworden!

En nu, nu komen we voorzichtig in de betekeniseconomie. Bij het broodje kroket komt nu de kennis dat het om biologisch brood gaat en dat de kroket wellicht een champignonkroket is geworden. Biologisch geteeld natuurlijk.
De extra uitdaging van nu is tweeledig. Het gaat om het geven van betekenis aan producten door informatie over herkomst en de achtergronden van onze producten. Daarbij ligt de uitdaging er ook in om mensen ervan te overtuigen dat het belangrijk is om deze achtergronden te kennen.

Van betekeniseconomie, via duurzaamheid naar techniek

Waar het in de "markteconomie" ging om het "gat in de markt" vinden en dus geen meel verkopen maar brood, gaat het bij de betekenis-economie om het oplossen van problemen. (Jonge) Ondernemers van nu blijken meer "problem-fixers" dan "gat-in-de-markt-types".
Wat valt op, veel van de huidige grote problematiek is "man made". De plastic soep, CO2 gehalte in de lucht, overbevissing of het opraken van de fossiele brandstoffen, allemaal problemen die we zelf veroorzaakt hebben. De huidige ondernemers kijken naar deze problemen als puzzels die opgelost moeten worden. Veelal door het inzetten van de juiste technieken. Zonnepanelen of windmolens om het tekort in fossiele brandstoffen op te vangen, slimme manieren om de zee schoon te maken, problemen die vragen om visie, ambitie en een flinke dosis technisch inzicht.

Van duurzaamheid & techniek naar communicatie

Naast ambitie en technisch inzicht is ook communicatie nodig om problemen op te lossen. Hoe ik dat zie? Dit soort maatschappelijke problemen zijn niet door een enkel persoon veroorzaakt. We hebben er allemaal aan meegeholpen. Omdat we een product wilden hebben of een ervaring wilden meemaken. Maar we dachten niet na over de gevolgen van onze wensen. Achteraf gezien (en dat is makkelijk praten natuurlijk) was dat misschien niet het slimste om te doen. Nu proberen we te leren van onze fouten en deze ook te herstellen. Echter, dat doe je natuurlijk ook niet alleen.

Dus moet je zeggen wat je doet om dit te herstellen, doen wat je zegt en jawel... vertellen wat je gedaan hebt. Wanneer men ziet waar je mee bezig bent, en waarom is de kans groter dat men aan wil sluiten. Want je kunt pas echt bijdragen aan een oplossing als je je bewust bent van het probleem.

En uiteindelijk van communicatie naar activatie

Goede communicatie is nodig om de maatschappij eerlijk te vertellen over de uitdagingen waar we voor staan. Om te vertellen over de oplossingen die we nu zien en om uit te dagen om mee te denken en te doen.  Kijk, en daar is het me om te doen. Om mensen informeren en stimuleren om mee te werken aan de duurzaamheidsgedachte zoals ik deze zie: Geen schade toebrengen aan milieu en maatschappij die hinderlijk is voor toekomstige generaties.]

Voor meer info: pleunie@groenepepercommunicatie.nl