idealisme

Return on Idealism: ROI zonder oogkleppen

Steeds meer merk ik dat bedrijven toe zijn aan de volgende stap in het ondernemen: van "meer" naar "beter". Hetzij ingegeven door wet-en regelgeving, hetzij door maatschappelijke veranderingen, je kunt er niet omheen. Het accent van ondernemen is veranderd, met meer nadruk op duurzaamheid en saamhorigheid. We gaan rustig aan van het meten in return on investment, naar return on idealism.

Hierdoor investeren ondernemers anders, zij (moeten meer) letten op winst in combinatie met de CO2 reductie en het geluk als economische factor. Anders investeren leidt tot andere vragen: Welke investeringen leveren op in geld, welke leveren op in bijvoorbeeld CO2 reductie en welke in de wat lastiger meetbare economische factor geluk? Hoe vind je een voor jouw bedrijf juiste verhouding in deze rendementen? Wat kan je doen om het financiële rendement van deze investeringen in idealisme zo optimaal mogelijk te krijgen en houden?

Idealism: met "soft skills" naar "hard profit"

Een andere strategie brengt andere KPI's met zich mee. Deze vragen natuurlijk om een andere manier van waarderen. Geluk in de vorm van medewerkers tevredenheid, klanttevredenheid zijn bekende KPI's. Voor geluk in de vorm van een duurzaam (bedrijfs)DNA heb je een extra skillset nodig: de soft skills.

Wil je concurrerend blijven in een steeds maatschappelijk bewustere wereld dan moet je je onderscheiden, in product of dienst gecombineerd met de bedrijfsfilosofie. Zet verantwoordelijkheid of openheid eens in als KPI, vraag medewerkers dit te definiëren binnen hun werkzaamheden en binnen het bedrijf. Kijk naar de wereld om de onderneming heen, hierdoor zie je waar kan je verschil kunt maken. Investeer in idealisme en doe dit consequent en binnen de mogelijkheden van de onderneming. De nieuwe KPI's zijn een uitbreiding op, natuurlijk geen vervanging van de bestaande indicatoren.

Verander de input, verander de outcome

Investeren in idealisme vergt een lange termijn strategie. De bedrijfsfilosofie wordt door deze investeringen gekoppeld aan product of dienst. Hierdoor verkoopt de salesafdeling niet enkel het product, zij verkoopt ook het bedrijf. De klant koopt het product omdat dit is wat het wil hebben EN omdat het vanuit uw onderneming komt. Zo worden de klanten ambassadeur van uw bedrijf. De combinatie van deze ambassadeurs maken uw onderneming uniek.

Wat levert die investering in idealisme op?

  • Company pride: betrokken medewerkers, door naast winst ook zaken als verantwoordelijkheid en tevredenheid op te nemen in de KPI

  • New business: door het aantrekken van klanten die “beter” meenemen in hun koopoverweging

  • Kostenreductie: door efficiënter om te gaan met het energieverbruik & bedrijfsprocessen

  • Duurzaam DNA: door de filosofie te koppelen aan uw product of dienst kopen klanten uw product en onderschrijven zij uw filosofie.

Duurzame investeringen vragen een andere aanpak van de marketing | communicatie afdeling. Door gebruik te maken van een allround lange termijn marketingstrategie, gericht op winst èn idealisme, verandert de manier waarom de omgeving naar uw bedrijf kijkt. Zoals eerder aangegeven; men koopt het product en onderschrijft uw filosofie. De marketingafdeling kan hiermee omgaan door de doelgroepen blijven informeren, samenwerkingsverbanden aangaan en blijven toetsen of alles strookt met de bedrijfsfilosofie. Een consequente marketingstrategie, waarbij in samenwerking met klant en keten idealisme wordt omgezet in een structureel financieel rendement.

Wilt u weten of  een duurzaam marketingbeleid ook bij u past? Stuur een berichtje naar pleunie@neutralcompany.nl