Global Sustainable Enterprise System (GSES)

Het Global Sustainable Enterprise System (GSES), is een overkoepelend internationaal schema dat organisaties, bedrijven en overheidsinstanties ondersteunt bij het duurzaam en circulair ondernemen. Het GSES meet op bedrijfs- en ketenniveau hoe een organisatie werk maakt van duurzaam ondernemen. 

Groene Peper Communicatie (Pleunie Warnink) is een expert op het gebied van het ondersteunen van bedrijven bij het implementeren van een duurzame bedrijfsvoering. Het is geweldig om met Pleunie samen te werken door haar vriendelijkheid, en concrete hands on benadering en werkwijze. Ik heb veel geleerd van Pleunie op het gebied van CO2-reductie en we zijn erg trots dat ze in de kennisraad plaatsneemt van het Nationaal Duurzaamheid Instituut!
— Kelly Ruigrok, Founder Nationaal Duurzaamheids Instituut

Doelstellingen en quick wins

Op basis van een nulmeting legt jouw organisatie de doelstellingen voor het duurzaam ondernemen voor de komende jaren vast. Ook wordt gezocht naar de 'quick wins' van een organisatie, zodat je snel het resultaat ziet van de acties die je onderneemt.

De pijlers waar het GSES-huis op gestoeld is, zijn de volgende: 

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  • CO2-reductie

  • Circulair Ondernemen

huis GSES.png

 

Een voor een lopen we de pijlers af en kijken we waar je al aan werkt binnen uw bedrijf.Samen zorgen we voor een bewustwording (intern en extern) van de genomen stappen en de te nemen stappen om tot een holistische duurzame strategie te komen. 

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om wel met deze werkwijze aan de slag te gaan, maar de certificering zelf nog even uit te stellen.